Om mig/Aktuellt


Välkommen till min sida!


Här berättar jag lite mer om vad jag jobbar med.
Kanske blir du nyfiken och vill veta mer?

Är du intresserad av att (sam)arbeta med mig?


Email: info@karinelfving.comAktuelltFoto: Aunohita Mojumdar

Det centrala för mina arbetsområden är språk, kommunikation och intresset för möten med människor. Levnadsvillkor för människor på olika platser och med olika bakgrunder. Berättelser om människors erfarenheter och historier. Förståelse för vad som formar människor. Journalistikens potential att förklara komplexa förhållanden, lyfta fram marginaliserade röster och erfarenheter samt belysa missförhållanden. Men också de villkor som begränsar journalister världen över.


Jag har en magisterutbildning i kulturanalys/etnologi och snart också en masterutbildning i internationell journalistik. Sedan lång tid arbetar jag med journalistik i olika former: som frilansjournalist med egen produktion men även som förmedlare/översättare. I den rollen kopplar jag samman svenska redaktörer med lokala (inhemska) journalister från Asien, Afrika och Latinamerika.

Som frilansjournalist intresserar jag mig för vad som händer i det pluralistiska Sverige men också utanför dess gränser samt för människor som på olika sätt rör sig mellan länder. Att förmedla artiklar från inhemska journalister i olika länder innebär att jag säljer in deras material till svenska redaktörer, översätter, faktagranskar och bistår med tips på att skriva för svensk media. En väldigt motiverande uppgift eftersom jag lär mig mycket, knyter livslånga kollegiala band och också bidrar till lokalt förankrade perspektiv på länder som annars sällan hittar till svensk media.


Sedan hösten 2018 arbetar jag dessutom som tematisk mentor inom ett internationellt program som berör medias självreglering och som riktar sig till journalister/politiker/civilsamhällespersoner i fyra till sex latinamerikanska länder.


Mina fokusområden inom journalistik (och annat arbete) är: pressfrihet, migration och identitet, jämlikhet och mångfald i ett samhälle i förändring samt också  bistånd, språk, postkoloniala relationer och kultur med fokus på Västafrika.


För mig är det viktigt att skapa varaktiga länkar till platser, samhällen och människor. Tidigare har jag under nästan sex år bott och arbetat i Västafrika i varierade roller. Först som journalistpraktikant vid en senegalesisk tidning (sex månader) och frilansjournalist, därefter som biståndsarbetare för Sida och under den sista perioden som anställd vid en västafrikansk medieorganisation. Jag har också vistats i Nicaragua samt arbetat under kortare perioder i DR Kongo. På Kuba vistas jag regelbundet under längre perioder. Dessutom förstås med de journalister över hela världen som jag i många fall samarbetar med sedan flera år.


Intresset för människor med olika bakgrund och på olika platser har gjort språk till ett centralt arbetsområde och ett av mina största intressen. Jag talar och skriver flytande fyra språk och talar ytterligare tre-fyra språk på varierande nivå. Utifrån detta arbetar jag ibland med språkgranskning och översättning/tolkning men språken är också en resurs i allt annat arbete jag utför. Möjligheterna till oväntade möten är min främsta motivation i de ständiga försöken att memorisera grammatiska strukturer och pricka in finstämmiga tonlägen.


Jag har tidigare (2013-2018) varit styrelseledamot i CinemAfrica och sedan 2018 är jag styrelseledamot i Reportrar utan gränsers svenska sektion (sedan 2020 vice ordförande).


Nedan en mer komprimerad version av vad jag ägnar/ägnat mig åt.

Sammanfattning av mitt CV (detaljer på förfrågan)


Utbildning

Master i internationell journalistik (60 HP) (nu pågående studier, färdig 2024)

Magisterexamen i kulturanalys (240 HP), inriktning globalisering, postkolonialism och media. Magisteruppsats om föreställningar kring franska och nationella språk i urbana senegalesiska skolmiljöer i Senegal. Kandidatuppsats om synen på USA och Västvärlden i det postrevolutionära Nicaragua.


Kurser (sammanlagt 150 HP)
Skapande svenska, digitalt foto och bildbehandling, dokumentärfotografi, medieteknik/webbpublicering, den postkoloniala romanen och språk (franska, spanska, arabiska)

Masterklass i litterär översättning franska-svenska (7,5 HP)


Gymnasieexamen från det naturvetenskapliga programmet

Litterärt gymnasieprogram, tredje året, i Frankrike


Yrkeserfarenhet

Frilansande egen företagare (med vissa kortanställningar) sedan 2010


Under delar av 2013/14 samt 2017/18 var jag helt eller delvis föräldraledig. 

Ständigt pågående: egen journalistik som frilansare

Kortare/tillfälliga uppdrag:  översättare/tolk/språkgranskare, förmedlare av artiklar samt som moderator/föreläsare
För detaljer om dessa uppdrag, se rubrikerna journalistik, förmedling artiklar och språkgranskare, översättare&tolk.


Nedan listas mer omfattande/återkommande uppdrag


Nuvarande långvariga eller återkommande uppdrag/anställningar


 • Tematisk mentor inom ramen för International Training Program i självreglering för journalister och mediearbetare från fyra/fem länder i Latinamerika genom Fojo, Niras och Global Reporting (2018-2023)
 • Återkommande föreläsningsuppdrag om pressfrihet för Reportrar utan gränser (2021- )
 • Tillfälligt uppdrag för CinemAfrica: Rapportering, ansökningar, skribentuppdrag, programtexter och artiklar (2023)

   

  Tidigare yrkeserfarenhet: anställningar/långvariga uppdrag


  • Större rapport om exiljournalisters villkor i Sverige för Reportrar utan gränser (2023)
  • Förmedling av artiklar från Asien, Afrika och Latinamerika, finansiering Sida (2021-2022 )

  • Facilitating editor inom ramen för akademiskt bokprojekt kopplat till DR Kongo, Indien och Sierra Leone "The research backstage", Uppsala Universitet (2020-2022)

  • Sverigeredaktör för projektet "One World features" genom den brittiska organisationen One World  (2014-2020)
  • Återkommande skribentuppdrag för Sidas hemsida genom Global Reporting (2016-2017)
  • Större översättningsuppdrag för Mentor International (2016)
  • Delkursansvarig för "Kultur, migration, transnationalism" (Etnologi A) och "Europa och de Andra" (Etnologi B) vid Södertörns högskola (nov 2012-maj 2016 för Etnologi A och sept 2014 - maj 2016 för Etnologi B). Handledare (nov-dec 2014) och kursansvarig (nov-dec 2015) för b-uppsatskurs på Fritidsledarprogrammet.
  • Forskningsassistent inom projektet "New developers" (European returnee migrants), Kinshasa  (april-juni and aug- sept 2012)
  • Sverigeredaktör för projektet "Linking Southern Journalists to European Media", Panos Institute London (januari 2011-maj 2012)
  • Del av projektet Stockholm-Dakar tillsammans med musikgruppen Sousou&Maher Cissoko. Det innefattade en bilresa Stockholm-Dakar och en rad möten under vägen (2011)
  • Monitoring and evaluation officer, Panos Institute West Africa (september 2009-augusti 2010)
  • Bilateral expert på fattigdomsanalys, Sidakontoret i Bamako (januari 2007-juli 2009)
  • Praktik vid CINCO (mediecenter) i Managua (2005)
  • Frilansjournalist (2002-2006)
  • Sommarvikarie, Sundsvalls tidning (2002)
  • Reporter på den senegalesiska dagstidningen Info7, Dakar (december 2001-juli 2002)
  • Extraarbete (timanställning), Sundsvalls tidning (1998-2001)


  Språk

  • Svenska (modersmål)
  • Franska (flytande i tal och skrift)
  • Engelska (flytande i tal och skrift)
  • Spanska (flytande i tal och skrift)
  • Bambara/bamanankan, ett av de större regionala språken i Västafrika (goda kunskaper i tal, relativt goda kunskaper i skrift)
  • Wolof, det dominerande språket i Senegal och Gambia (relativt goda kunskaper i tal, viss kunskap i skrift)
  • Portugisiska (god förståelse, visst tal och medelgoda kunskaper i skrift)
  • Lingala, ett av de större språken i Centralafrika (viss förståelse)


  Förtroendeuppdrag


  • Styrelseledamot Reportrar Utan Gränser, Sverige. Ordinarie ledamot (2018-2020, samt 2023), vice ordförande (2020-2023)
  • Styrelseledamot CinemAfrica (2013-2018)

  Kontakta mig gärna för mer detaljer och referenser (se mailadress högst upp på sidan)