Språkgranskare/översättare/tolk

För att språk ska fungera som länkar mellan människor krävs att vi gör oss förstådda med precision. Jag arbetar med både talade och skrivna språk på olika sätt, inte minst när jag frekvent översätter artiklar av inhemska journalister i Afrika, Asien och Latinamerika. Dessa artiklar skrivs på engelska, franska och svenska och jag har sedan 2011 översatt lång över 100 artiklar. Jag språkgranskar också texter på såväl svenska som franska och utför översättningsuppdrag (främst gällande franska-svenska och engelska-svenska). Jag arbetar även som tolk och då från/till franska, spanska och engelska.


TIDIGARE ARBETE


Jag översätter frekvent längre artiklar från franska, spanska och engelska. Jag har även översatt en rad andra texter och dokument till och från franska samt från engelska till svenska, både litterära och icke-litterära texter. De icke-litterära texterna har till exempel handlat om konstnärliga texter och projektdokument. Under hösten 2014 läste jag en master class i litterär översättning franska-svenska för att ytterligare utveckla mitt arbete som översättare. Jag har översatt Lilian Thurams seriealbum "Notre histoire" som kom ut under hösten 2016 (Vår historia, Epix, 2016) och litterära texter för Karavan (franska-svenska).


Jag har också erfarenhet av att uppdrag som tolk, bland annat vid internationella besök vid Reportrar utan gränser, Konstnärsnämnden, Konstfack och Marabouparken samt för Botkyrka kommun. 


Under ett översättningsprojekt arbetade jag med gymnasieelever vid Franska Skolan kring vad översättning är och vilka problem som kan uppstå. Vi diskuterade olika aspekter av att överföra text från ett språk till ett annat och gick igenom deras förslag på översättningar. Jag har också gjort ett större översättningsuppdrag för Mentor International.